Druhy PPC reklamy

PPC reklama se odborníky zpravidla dělí na několik druhů. Nejčastěji je zmiňována reklama:

  • ve vyhledávačích
  • tematická
  • mediální
  • behaviorální

Ve vyhledávačích, jakým je například Google, najdeme reklamu ve formě inzercí na výsledných stránkách hledání nějakého výrazu.

Tematická PPC reklama se umisťuje na partnerských webech vyhledávačů. Uživateli, který si zrovna web prohlíží, se nabízí výběr reklam, jejichž tematika je shodná s obsahem webu. Taková reklama se považuje za méně efektivní než ta ve vyhledávačích, ale na druhou stranu vyjde levněji.

Mediální PPC reklama se liší v tom, že jejími nosiči jsou grafické nebo textové bloky. Může být umístěna jak ve výsledcích vyhledávačů, tak i na partnerských webech.

Behaviorální PPC reklama – při jejím umísťování se berou v potaz oblasti zájmů konkrétního uživatele, které se definují pomocí předcházejícího chování na internetu – vyhledávání, preference při návštěvě webů nebo nákupy. Zobrazuje se taková reklama na stejných místech jako tematická.

Klíčová slova

Uživatel zadává nějaký text do vyhledávače s cílem najít to, co potřebuje. Kontextová reklama se mu zobrazí v případě, že takový text bude obsahovat klíčové slovo nebo frázi, které se v inzerci vyskytuje.

Aby reklama byla efektivnější, tedy oslovila svou cílovou skupinu, klíčová slova musí být shodná s těmi, podle kterých uživatelé nejčastěji vyhledávají.

Při tvorbě inzerce je třeba dodržovat určitá pravidla:

  • Klíčová slova by měla odrážet téma reklamy, tzn. měla by být maximálně relevantními, jinak inzerent dosáhne opačného efektu – negativní reakce potenciálního klienta.
  • Čím více klíčových slov použijete v kontextové reklamě, tím větší je pravděpodobnost zobrazení.
  • Za nejvíce efektivní se považují fráze z 2 – 3 slov.
  • Inzerent si může vybrat jednu ze dvou strategií – používat obecná klíčová slova (např. „obuv“) nebo naopak velmi specifická („ortopedická obuv“). V prvním případě je reklama zobrazována častěji, ale efektivita je menší. Naopak v druhém sice neoslovíte tolik uživatelů, ale cílová skupina bude vybrána mnohem přesněji.
  • Pro každou skupinu klíčových slov jednoho typu je lepší vytvářet inzerci zvlášť.
  • Pokud proklik přes klíčové slovo vede na web inzerenta, je třeba zkontrolovat, že otevíraná stránka obsahuje veškerou informaci o inzerovaném produktu či službě.

Poskytovatelé PPC nabízejí možnost statistických reportů Vašich inzercí. Můžete například podle klíčového slova zjistit počet kliků za měsíc nebo variace často používaných frází.

Cena PPC reklamy

Poskytovatelé obvykle zobrazují reklamu zdarma a platí se pouze za kliky (PPC = Pay Per Click). Velikost rozpočtu stanovuje inzerent, ovšem pokud máte několik inzercí se stejnými klíčovými slovy, horní pozici v seznamu vyhledávání zaujme reklama s nejvyšší cenou.

Poskytovatelé PPC reklamy

Nejznámějšími poskytovateli v ČR jsou Google AdWords, Sklik a Facebook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>