O virální reklamě

Virální reklama stojí poněkud stranou. Ale, jak je známo, právě ona vykazuje svoji efektivitu i na místech, kde ostatní typy reklamy selhávají. Ve své podstatě je virální reklama využití různorodých nabídek, motivačních textů, hodnocení, ohlasů, které vypadají, že nejsou reklamou konkrétního podniku, ale zkušeností některých uživatelů a klientů, kteří se již setkali s Vaším podnikem a jeho nabídkou. Najít takovou reklamu můžete kdekoliv: jak na webu samotného podniku, tematických místech a občas i na stránkách, které vůbec nemají nic společného s tématem obsaženým ve virově reklamě. Obvykle se taková inzerce dělá tak, aby v první chvíli šokovala a až potom objasnila, o co se vlastně jedná. Pro zobrazení virální reklamy se obvykle používají bannery, ale nejčastěji je to jednoduchá textová informace.

Proč virální reklama má tak značný efekt? Důvodů najdeme hned několik:

  • To, že na první pohled není napsána podnikem – takže nevypadá jako reklama.
  • Používá se obyčejný styl textu, jako když si povídají přátelé. To vyvolává pocit důvěryhodnosti.
  • Pozitivní ohlas je vždy zapamatovatelný a následně působí při výběru té nebo jiné firmy.

Každá reklama ale vyžaduje preciznost a promyšlenost. Díky síle virální reklamy na internetu a tomu, že podnikatelé téměř vždy píšou vlastní hodnocení sami, mnoho zkušených uživatelů již přestali věřit podobným vzkazům. To neznamená, že virální marketing pozbývá své účinnosti, ale její použití je čím dál náročnějším uměním, takže se musí dělat důmyslně a ne vtíravě, jinak bude efekt opačným.

Nejnovější druhy reklamy na internetu

Na rozdíl od těch, kdo je připraven za každou cenu vnutit produkt svou reklamou, která se na uživatele sype odevšad, jsou takoví, kteří se uchylují k opaku – dát své cílové skupině to, co opravdu chce. A nejčastěji chtějí lidé prožít pozitivní emoce. Právě proto má velkou moc reklama zakomponovaná například do online her. Tam chodí uživatelé pro zábavu, takže produkty a služby, které se budou objevovat ve hře, aniž by ji narušovaly, budou mít určitě úspěch. I přes specifičnost internetového prostředí, pravidla, která umožňují reklamě uspět, jsou stejná a reklama bude úspěšná vždy, pokud je vhodná, nevtíravá, správně orientovaná a schopna vyvolat pozitivní emoce u lidí, kteří ji vidí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>